หมวด เมล็ดพันธุ์สมุนไพร-เครื่องเทศ (HerbalSeed-SpicesSeed)

งานออกแบบม่านน้ำสมัยใหม่

หมวด เมล็ดพันธุ์สมุนไพร-เครื่องเทศ (HerbalSeed-SpicesSeed)

New
seed10
เมล็ดพันธ์สมุนไพรจา่กต่างประเทศ
95THB
หยิบใส่ตะกร้า
เพิ่มในเปรียบเทียบ
เข้าชม : 257
New
seed9
เมล็ดพันธ์สมุนไพรจา่กต่างประเทศ
95THB
หยิบใส่ตะกร้า
เพิ่มในเปรียบเทียบ
เข้าชม : 283
New
seed8
เมล็ดพันธ์สมุนไพรจา่กต่างประเทศ
95THB
หยิบใส่ตะกร้า
เพิ่มในเปรียบเทียบ
เข้าชม : 321
New
seed7
95THB
หยิบใส่ตะกร้า
เพิ่มในเปรียบเทียบ
เข้าชม : 257
New
seed6
เมล็ดพันธ์สมุนไพรจา่กต่างประเทศ
95THB
หยิบใส่ตะกร้า
เพิ่มในเปรียบเทียบ
เข้าชม : 253
New
seed6
95THB
หยิบใส่ตะกร้า
เพิ่มในเปรียบเทียบ
เข้าชม : 290
New
seed5
95THB
หยิบใส่ตะกร้า
เพิ่มในเปรียบเทียบ
เข้าชม : 308
New
seed4
Superseed
seed4
95THB
หยิบใส่ตะกร้า
เพิ่มในเปรียบเทียบ
เข้าชม : 258
New
seed3
95THB
หยิบใส่ตะกร้า
เพิ่มในเปรียบเทียบ
เข้าชม : 237
New
seed2
95THB
หยิบใส่ตะกร้า
เพิ่มในเปรียบเทียบ
เข้าชม : 251
New
seed1
95THB
หยิบใส่ตะกร้า
เพิ่มในเปรียบเทียบ
เข้าชม : 288
ประโยชน์ของเหงือกปลาหมอ สมุนไพรใกล้ตัวหรืออาจจะเรียกว่าเป็นสมุนไพรชายน้ำหรือชายเลนก็ได้ ซึ่งสามารถนำสรรพคุณทางยามาใช้ในการรักษาโรคได้มากมายหลายชนิด ที่โดดเด่นมากก็คือการนำมารักษาโรคผิวหนังเกือบทุกชนิด แก้น้ำเหลืองเสีย และการนำมาใช้รักษาริดสีดวงทวาร เป็นต้น โดยส่วนที่นำมาใช้เป็นยาสมุนไพรก็ได้แช่ ส่วนลำต้นทั้งสดและแห้ง ใบทั้งสดและแห้ง ราก เมล็ด และทั้งต้น (ส่วนทั้ง 5 ประกอบไปด้วย ต้น ราก ใบ ผล เมล็ด)
300THB
หยิบใส่ตะกร้า
เพิ่มในเปรียบเทียบ
เข้าชม : 363
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์