หมวด กก

งานออกแบบม่านน้ำสมัยใหม่

หมวด กก

ไม้น้ำใช้ในการตกแต่งสวนน้ำ สระบัว ทางสวนบัวลัดดามีมากและเพียงพอสำหรับงานออกแบบโครงการหรือบ้านพักอาศัยเพื่อให้ที่พักอาศัยของท่านเขียวชะอุ่มและสดชื่นยาวนาน..
80THB
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย
เพิ่มในเปรียบเทียบ
เข้าชม : 1628
ไม้น้ำใช้ในการตกแต่งสวนน้ำ สระบัว ทางสวนบัวลัดดามีมากและเพียงพอสำหรับงานออกแบบโครงการหรือบ้านพักอาศัยเพื่อให้ที่พักอาศัยของท่านเขียวชะอุ่มและสดชื่นยาวนาน
80THB
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย
เพิ่มในเปรียบเทียบ
เข้าชม : 1097
กกสามเหลี่ยม กกตะกรับ หญ้าตะกรับ... 'ตะกรับ' ในพจนานุกรม ตะกรับ มี ๓ ความหมายคือ ๑. หมายถึง ดินเผาหรือเหล็กเป็นแผ่นเจาะเป็นรูสำหรับรองถ่านเพื่อให้ลมเดินผ่านได้และขี้เถ้าตกลงข้างล่าง ,รังผึ้งก็ว่า ๒. ปลาทะเลหรือน้ำกร่อยชนิดหนึ่ง ๓. ชื่อกกชนิด Cyperus Procerus Rottb ในวงศ์ Cyperaceae ลำต้นเป็นสามเหลี่ยม ใบยาวและแคบ ดอกสีน้ำตาล ในเอกสารหลายฉบับใช้เรียก "กกตะกรับ" ชื่อสามัญว่าActinoscirpus grossus (L.f.) Goetgh. & D.A. Simpson อยู่ในวงศ์ CYPERACEAE และมีชื่ออื่นคือกก กกปรือ กกสานเสื่อ กกตะกรับ กกตาแดง กกคมบาง แห้วหิน แต่จากพรรณไม้น้ำเมืองไทยของกรมประมง "ตะกรับ" หมายถึง "หญ้าตะกรับ" ซึ่งทั้งชื่อและวงศ์ตรงกับ พจนานุกรม และถือเป็นกกชนิดหนึ่ง มีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยม มีใบประดับรองรับช่อดอกจำนวน ๒-๔ ใบ ส่วนกกสามเหลี่ยม มีชื่อสามัญว่า "Bulrus" ชื่อวิทยาศาตร์ Scirpus grossus L.f อยู่ในวงศ์ CYPERACEAE เป็นพืชล้มลุกอายุหลายฤดู ขึ้นได้ทั้งในน้ำนิ่งและน้ำไหล เช่นในนาข้าวและคันคูน้ำทั่วไป แตกเป็นกอสูง ๑-๒ เมตร ใบยาว ๕๐-๑๐๐ ซ.ม. ลักษณะใบค่อนข้างกว้างเป็นร่อง ปลายใบแหลม ดอกออกเป็นช่อรวม มีก้านช่อดอกเป็นรูปสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ มีใบประดับ ๓ ใบรองรับช่อดอก ช่อดอกย่อยมีดอกขนาดเล็กเป็นจำนวนมาก สีน้ำตาล ก้านช่อดอกยาว นิยมนำมาตากแห้งใช้ทอเสื่อ
80THB
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย
เพิ่มในเปรียบเทียบ
เข้าชม : 4951
ชื่อที่เรียกแห้วทรงกระเทียมโป่งชื่ออื่นๆแห้วทรงกระเทียมโป่งหมวดหมู่ทรัพยากรพืชลักษณะ แห้วทรงกระเทียมโป่งจัดเป็นกกชนิดหนึ่ง เป็นพืชสะเทินน้ำสะเทินบก ชอบขึ้นในที่น้ำท่วมขังตื้น เช่น ในนาข้าว ลำต้นเป็นเส้นกลมยาวปลายแหลมภายในกลวง มีผนังบาง ๆ กั้นเป็นช่องอยู่ภายในตลอดลำต้น ใบเป็นกาบสีน้ำตาลหุ้มเป็นปลอกอยู่ที่โคนต้น ดอกออกเป็นช่อรวมตัวกันเป็นกระจุกอยู่บริเวณโคนต้น มีดอกเล็ก จำนวนมากอัดกันแน่น ช่อดอกแก่มีสีน้ำตาล ประโยชน์นิยมปลูกในนาเลี้ยงปลาสลิด แล้วฟันหมักเป็นกองเพื่อให้เกิดอาหารธรรมชาติ
120THB
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย
เพิ่มในเปรียบเทียบ
เข้าชม : 1935
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์