แอร์พลังงานแสงอาทิตย์และกังหันลม100%ทำได้จริงเหรอ

สินค้าทั้งหมด ของ laddagardenshops

แอร์พลังงานแสงอาทิตย์และกังหันลม100%ทำได้จริงเหรอ

DC Solar แอร์พลังงานแสงอาทิตย์ 100% ทำได้จริง ไม่ใช้พลังงานจากไฟฟ้าเป็น stan alone รายละเอียดและค่าใช้จ่าย
1.9000 BTU  ประมาณ 1xx,xxx บาท
2.12000 BTU ประมาณ 13x,xxx บาท
3.24000 BTU  ประมาณ 2xx,xxx บาท
ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำพลังงานแอร์และกังหัลลมแบบstand alone อยู่ที่500,000บาท

SolarAir DC air conditioner
เครื่องปรับอากศระบบ DC Solar Air ( ไม่ไฟกระแสตรง 100%6)
"ระบบแอร์พลังงนแสงอาทิตย์ A/ Hybrd Solar ระบบแอร์โชล่าเซลสที่มีประสิทธิภาพลดค่าไฟใด้สูงสุด
เราจำหน่ายและติดตั้งระบบแอร์พลังงานแสงอาทิตย์ AC/DC Hybrid Solar ทั่วประเทศไทย
-เหมาะสำรับ สำนักงาน /ห้างสรรพสินคำ/ โรงรียน/ร้านคำ เป็นตัน หรือพื้นที่ไม่มีไฟฟ้า
ตอนกลางวันใช่ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และระบบการเก็บพลังงานไว้ที่แบตตอรี่พื่อใช่ในตอนที่ไม่มีแสงอาทิตย์
ขนาดเครื่องปรับอกาศ : 9000, 12000, 18000, 24000 BTU/hr
แหล่งพล้งงนไฟฟ้า : DC (40-60 dc) และสมารถทำให้ไข่ไฟจากเครื่องปั่นไฟมาช่วยสำรอง
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน : ค่ SEER สุงสุด 36 แม้กระทั่งมีแสงแตตนอย
- การต่อไฟฟ้ DC : สามารถรับพลังงานจกแผงโซลเซลล์ สูงถึง 1500 วัตต์

AC SolarAire
คือ เครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์แบบแยกส่วน ที่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงทั้งหมด (All DC)
โดยไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์สามารถนำมาต่อเข้ากับเครื่องได้โดยตรง โดยไม่ต้องแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับก่อน สามารถลดพลังงาน
ลดการสูญเสียของกระแสไฟฟ้าในตัวแปลงไฟได้มากกว่า 30% ผนวกกับการใช้คอมเพรสเซอร์แบบอินเวอร์เตอร์ทำให้สามารถลดขนาดโซล่าเซลล์ลงได้มากกว่า 50%
และเครื่องปรับอากาศยังสามารถนำไฟฟ้ากระแสสลับจากบ้านมาใช้ได้อัตโนมัติระบบปรับอากาศโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยทั่วไป เมื่อแผงโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้า DC ออกมา อินเวอร์เตอร์จะทำหน้าที่ในการแปลงไฟฟ้าจาก DC ให้เป็น AC เพื่อนำไปจ่ายให้กับเครื่องปรับอากาศ
ซึ่งการแปลงไฟฟ้าด้วยการใช้อินเวอร์เตอร์นี้จะเกิดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าจำนวนหนึ่ง ในทางกลับกัน PAC SolarAire ได้รับการออกแบบให้ใช้พลังงานไฟฟ้าที่มาจาก
โซล่าเซลล์โดยตรง (All DC) โดยไม่ต้องใช้อินเวอร์เตอร์ในการแปลงไฟฟ้ารูปทรงอาคารที่สามารถทำได้แบบร้านอาหารก็สามารถทำได้โพสต์เมื่อ :
2563-07-10 13:50:41
 193
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์