เทคโนโลยีการปลูกพืชกินได้ในอาคาร

งานออกแบบม่านน้ำสมัยใหม่

เทคโนโลยีการปลูกพืชกินได้ในอาคาร 

CM Plant Factory HQ PFAL in center Bangkok Thailand

Plant factory with artificial lighting เต็มรูปแบบ ควบคุมด้วยระบบScada industrial control ใจกลางกรุงแทพมหานคร

ข้อมูลพื้นฐาน


 • พื้นที่ห้องปลูก7.2x 11.7 เมตร ( 84 ตารางเมตร )
 • พื้นที่รวมทั้งระบบ100ตารางเมตร
 • ห้องclean room class 100,000 (iso 8)
 • ระบบแอร์แบบท่อกระจายทั่วห้องควบคุมอุณหถูมิและความชื้น
 • ระบบการปลูกเป็นระบบhydroponics DFT (น ้าลึก1-3 cm)
 • ชั้นปลูกรวม16 ชั้นแยกระบบน้ำอิสระ
 • ถาดปลูกขนาด 0.8 x 2.4 เมตร รวม 66 ถาดปลูก
 • พื้นที่การปลูกรวม126 ตารางเมตร
 • จำนวนการปลูก3000 – 6000 crop (ขึ้นอยู่กับขนาดพืช)
 • พืชที่ปลูกได้ผักกินใบและสมุนไพรความสูงไม่เกิน30 cm
 • ระบบ LED Grow ปรับความเข้มและSpectrum ได้แยกชั้นปลูก
 • กำลังไฟLED รวม 24 KW (max)

ระบบควบคุม

 • ควบคุมด้วยระบบการทางานภายในPFAL ด้วยSoftware Scada
 • ระบบควบคุมสารอาหารและPH อัตโนมัติ
 • ระบบควบคุมLED และปรับspectrum และความเข้มอัตโนมัติ
 • ควบคุมอุณหภูมิความชื้นและ CO2 ภายในห้องอัตโนมัติ
 • มีระบบเวียนอากาศภายในชั้นปลูกแบบปรับความเร็วลมอัตโนมัติ


โพสต์เมื่อ :
2563-03-04 10:24:32
 3379
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์